Böhmmethodiek

Meer informatie

DE ZORG DIE WIJ BIEDEN DOEN WE VANUIT DE BÖHMMETHODIEK.

Voor iedere deelnemer is ons streven om een psychobiografie op te stellen, een analyse van wat zijn of haar beleving is geweest. Wat heeft hij/zij meegemaakt, zijn er onderliggende trauma’s? Denk hierbij aan een crisis of impactvolle ervaring. Op basis van deze analyse maken we een persoonsgerichte aanpak. We sluiten hieroor aan op de belevingswereld van de deelnemer en creëren zo ons vertrekpunt.

Onze kracht: aansluiten bij wat een deelnemer nodig heeft.

 

EEN VOORBEELD:

Een deelnemer die in zijn verleden boer is geweest en buitenshuis geleefd heeft vraagt om ruimte en beweging. Het is dus niet verstandig om binnen te blijven zitten en spelletjes te spelen, maar juist naar buiten te gaan en mee op pad met de boer. Wij zorgen, onder begeleiding, voor beleving en stimuleren de zelfredzaamheid van de deelnemer.