Aanmelding

Aanmelding dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden door een afspraak te maken met Hoeve Kakelbont voor een intake gesprek. U kunt hiervoor bellen of een mail sturen.

Algemene telefoonnummer: 0167 – 56 76 69
Algemeen mailadres: info@zorghoevekakelbont.nl

 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats op Hoeve Kakelbont. U dient tijdens het intake gesprek een kopie legitimatiebewijs mee te nemen en als u deze al heeft de toewijzing voor de dagbesteding of begeleiding individueel. Het is zeer wenselijk om uw eventuele contactpersoon vanuit de gemeente mee te nemen tijdens dit gesprek.

Intakegesprekken vinden in de regel plaats van maandag tot en met vrijdag. Hoeve Kakelbont zal samen met u de afspraak inplannen en houden. Tijdens het intakegesprek, dat ongeveer een uurtje duurt, krijgt u een rondleiding op Hoeve Kakelbont en een persoonlijk gesprek.

Financieel

Deelname Zorghoeve Kakelbont:
U kunt deelnemen aan de dagbesteding op Zorghoeve Kakelbont op de via onderstaande financieringsvormen:

  • Jeugdwet
  • Jeugdwet PGB
  • Indicatie WMO ZIN
  • Indicatie WMO PGB
  • Indicatie WLZ ZIN
  • Indicatie WLZ PGB
  • Particulier

Deelname individuele begeleiding:
Voor de individuele begeleiding dient u over een beschikking persoonlijke begeleiding te beschikken.