Visie & Missie

Leren zoveel mogelijk volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en geloven in eigen kracht staat voorop. Hoeve kakelbont gaat uit van een warme, persoonlijk en belevingsgerichte benadering, in combinatie met een resultaatgerichte methodische werkwijze. Vanuit deze insteek gelooft Hoeve Kakelbont optimale zorg en begeleiding te verlenen voor onze deelnemers.

“Zorghoeve Kakelbont, een plek waar zelfvertrouwen groeit. Dat is de visie van Hoeve Kakelbont.”

Er wordt een omgeving aangeboden van waaruit de deelnemer het vertrouwen en de ruimte voelt om zich op sociaal en emotioneel vlak verder te ontwikkelen. De deelnemer staat centraal, waarbij de medewerker ondersteunt vanuit diens deskundigheid. Zo wordt de deelnemer geprikkeld en gestimuleerd tot zelfontplooiing. In het deskundig werken biedt Hoeve Kakelbont elementen aan die voor de samenwerking en participatie van belang zijn; werken, leren, zingeving en sociale relaties. Door de verbinding te zoeken met de deelnemer worden deze elementen afgestemd op diens behoefte en mogelijkheden.