Tarieven

Per 1 januari regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. Indien beide ouders een baan hebben of studeren en uw kind gaat naar een geregistreerd kinderopvang zoals Kakelbont, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kosten worden dan voor het grootste gedeelte vergoed, afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en het aantal kinderen dat naar een kinderopvang toe gaat. Voor meer informatie of het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl

Bij kinderopvang Kakelbont neem je een contract af voor 40 of 51 weken per jaar. Het is daarbij alleen mogelijk vaste dagen af te nemen met een minimale afname van 1 dag per week van 10,5 uur. Wij werken enkel met hele dagen, dit biedt kinderen en hun omgeving rust, structuur en duidelijkheid.

Het uurtarief van Kinderdagverblijf
Kakelbont is:

€ 10,85 per uur bij een 40- weken contract

€ 9,90 per uur bij een 51- weken contract

De werkelijke kosten per dag worden bepaald door het uurtarief maal 10,5 uur per dag te doen. De kosten worden in gelijke delen maandelijks in rekening gebracht. De dagen dat we dicht zijn worden automatisch verrekend in het maandtarief met uitzondering van de officiële feestdagen (conform CAO kinderopvang).

Met een 40-weken contract neemt u de 40 weken af die de Rijksoverheid voor regio zuid heeft aangemerkt als schoolweken. U heeft dan geen vakantieopvang. Mocht u toch gebruik willen maken van de vakantieopvang, kan dat door extra dagen aan te vragen. De kosten van deze dagen liggen hoger dan het standaard tarief.

Bij ziekte en vakanties heeft u geen recht op terugbetaling. U mag deze dag(en) wel ruilen. Wanneer u incidenteel een extra opvang-dag wilt, wordt dit achteraf gefactureerd. Voor ruilen en aanvragen van extra opvangdagen, zie het informatieboekje.

U ontvangt van ons een factuur per mail, deze dient u vooraf te betalen via een automatische incasso. U betaald dus altijd een maand vooruit (bijv. in mei ontvangt u de factuur voor de maand juni). Het bedrag wordt rond de 27e van de maand, van uw rekening afgeschreven. Tariefsverhogingen worden minimaal 1 maand voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt. De opzegtermijn van de plaatsingsovereenkomst is een maand vanaf de ingangsdatum, er kan op ieder moment van de maand opgezegd worden.

Jaarlijks wordt het uurtarief bekeken en indien nodig aangepast. Voornamelijk aan de hand van de indexcijfers vanuit de Rijksoverheid, wetswijzigingen en/of CAO verhogingen enz.