Onze visie

Bij het maken van een keuze voor een kinderdagverblijf is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat. Op deze wijze kunt u voor uzelf nagaan of de wijze van opvang bij u en uw kind(eren) past. In dit schrijven geven we een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.

Wanneer uw kind zich prettig voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te gaan en de wereld om zich heen te ontdekken. Wij vinden het belangrijk uw kind de gelegenheid te bieden om zich op zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind te volgen en hierop aan te sluiten, door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind passen en uw kind verrijken.

Onze pedagogische visie bestaat uit 4 basiswaarden:

Het bieden van emotionele veiligheid

We zorgen voor een veilige, warme en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kan zijn. Door de veelzijdige binnen- en buitenruimte kan uw kind iedere dag op ontdekkingstocht gaan. We werken aan een sociale relatie met uw kind, waarbinnen het kind zich veilig kan voelen. Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequaat aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar gewenst.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Ieder mens is uniek en iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen tempo met betrekking tot de persoonlijke vaardigheden. Dit gebeurt door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden begeleiding en de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Wanneer nodig proberen we te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en extra steun aan te bieden.

 

De ontwikkeling van de sociale competentie

Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Zo nodig wordt het contact tussen kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel. Het contact met dieren zorgt ervoor dat de sociale vaardigheden nog breder worden ontwikkeld.

Eigen maken van waarden en normen

Respectvol omgaan met elkaar, met kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij bovenaan. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Door een positieve benadering en bevestiging van ons naar uw kind toe, leert uw kind welk gedrag van hem wordt verwacht en wat acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij de ontwikkeling van een positieve relatie met andere kinderen en dieren.

Een uitgebreide versie van het pedagogisch beleid is in te zien op locatie bij Kinderopvang Kakelbont.