Inschrijving en plaatsing

Inschrijven

U bent bij Kinderopvang Kakelbont altijd welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te komen nemen. We maken voor bezoek wel graag een afspraak met u. Zodra u via het aanmeldformulier uw contactgegevens achterlaat nemen wij spoedig contact met u op. U kunt dan het kinderdagverblijf bekijken en de sfeer proeven. Natuurlijk is er dan ook tijd om vragen te stellen.

Wanneer u interesse heeft in het kinderdagverblijf kunt u de opvang aanvragen door middel van het invullen van ons inschrijfformulier, zie button.

Wanneer er een plekje beschikbaar is, maken wij aan de hand van het inschrijfformulier een plaatsingsovereenkomst. U ontvangt hierna een mail van ons met gegevens voor uw persoonlijke ouderlogin. Achter de ouderlogin staan de definitieve plaatsingsovereenkomst en automatische incasso voor u klaar. Via de ouderlogin kunt u de documenten digitaal ondertekenen en is uw inschrijving definitief.

Vanaf de ingangsdatum op de plaatsingsovereenkomst geldt een schriftelijke opzegtermijn van een maand. Het wijzigen van de aanvangsdatum van plaatsing is na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst alleen mogelijk in overleg. Uitzonderingen hierop vormen kinderen die te laat geboren zijn.

Wanneer er niet direct een plaats beschikbaar is, kan uw kind op een contactlijst geplaatst worden. Door natuurlijk verloop van kinderen, omdat kinderen 4 jaar worden, verhuizen of opvangdagen wijzigen, komen er regelmatig nieuwe kindplaatsen beschikbaar. Zodra er zicht is op een vrije kindplaats, nemen we contact met u op.

Wij geven voorrang aan:

  • Het plaatsen van kinderen waarvan al een broer of zus wordt opgevangen;
  • Aanvragen van structurele, extra opvangdag(en) of ruilen opvangdag van kinderen die al een lopend contract hebben bij Kakelbont.

Wennen en intakegesprek

Voor aanvang van de kinderopvang volgt een intakegesprek en een wenmoment. Het intakegesprek zal met de mentor van het kind zijn. Voor een wenmoment gaan we uit van 1x 4 uur. Hoe deze wenuurtjes worden ingezet is afhankelijk van de wens van de ouder en het belang van het kind. Voorwaarde is wel dat u bereikbaar bent op deze wenmomenten.