Inspectierapporten

GGD Inspecties

Agrarisch Kinderdagverblijf Kakelbont houdt hieronder een overzicht bij van de meest recente inspecties:

De Geschillencommisie

De geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in o.a. de kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar). Agrarisch Kinderdagverblijf Kakelbont ontving de ‘geschilvrij’ brief van De Geschillencommissie.

Deze brief dient als bewijs dat Agrarisch Kinderdagverblijf in 2021 geschilvrij is geweest.

30-03-2022 ‘geschilvrij’ brief